Taurid.cz > Služby > Počítačová simulace

Počítačová simulace

Podaří-li se začlenit vytvoření digitálního modelu s následnou počítačovou simulací již do fáze zpracování projektové dokumentace, bude přínos maximální. Počítačová simulace je investice s vysokou návratností. Cílem je omezit plýtvání zdroji, uspořit pořizovací a provozní náklady a v neposlední řadě včas poskytnout odpovědi na otázky pracovníků zajišťujících výrobu, pracovníků investičního oddělení a samozřejmě také ekonomů a ředitelů firem.

Využití digitálního modelu

• projektování nového nebo modifikace stávajícího výrobního systému • plánování a rozvrhování výroby

Etapy práce s digitálním modelem

• zpracování digitálního modelu podle layoutu • počítačová simulace chování modelu pro zadané vstupní parametry • optimalizace layoutu • identifikace a minimalizace úzkých míst • simulace produktového mixu s výrobními recepturami • zpracování projektové dokumentace výrobního systému • nástin algoritmů pro úroveň řízení PLC nebo MES

Kontaktní osoba zajišťující odborné semináře:

Ing. Ivana Simeonovová, Ph.D., ivana.simeonovova@taurid.cz, tel.: 602 806 845

Na zpracovaných digitálních modelech vám předvedeme jak celý proces počítačové simulace probíhá, jaká je časová náročnost a jaké výsledky jsou generovány. Každý účastník semináře obdrží na závěr tzv. Pack&Go verzi vzorového modelu. Pro spuštění aplikace v této verzi není nutná licence. Model lze spustit, zpomalovat/zrychlovat animaci a sledovat chování pro nastavené vstupní parametry. Model nelze v této verzi editovat.