Taurid.cz > Služby > Bezpečná automatizace

Bezpečná automatizace

Hledisko bezpečnosti při projektování strojů a zařízení je zásadní. Spolupracujeme se strojními konstruktéry a technology. Stále máme na paměti rizikový graf podle ČSN EN ISO 13849-1, který pracuje se vstupními parametry:

– závažnost poranění – S
– četnost a/nebo doba trvání ohrožení – F
– možnost zabránění ohrožení nebo omezení škody – P

Vzorové případové studie

Skladové hospodářství a řezání Al polotovarů pro zákazníka v Norsku

Před stávající výrobní proces je nově instalováno zařízení na manipulaci, skladování a řezání ještě nepodělených polotovarů s využitím techniky Allen Bradley. Zařízení je projektováno v kategorii bezpečnosti SIL3 / kategorie 4 dle EN 954-1. GuardLogix nahradí současný ControlLogix, nově jsou projektovány ethernetové Point I/O moduly, operátorská rozhraní PanelView Plus 700, frekvenční měniče řady 70 a nové řady 755 s Safe Torque Off rozšířením.

Rekonstrukce řízení topeniště termické sušárny flotačního koncentrátu a uhelných kalů o výkonu 24 MW

Stávající bezpečnostní redundantní systém řízení Siemens Simatic S5-135F prochází modernizací; nově projektovaný systém řízení Simatic S7-317F používá bezpečnostní digitální moduly SM326. Pro ovládání zapalovacího i hlavního hořáku jsou použity programové bezpečnostní funkční bloky určené pro plynové a olejové hořáky.