Zpět

SlužbyPortfolio

Projekční práce

 • projektování řídicích systémů
  Siemens, Allen-Bradley (Rockwell Automation), Mitsubishi, vývojové prostředí CAE EPLAN Electric P8, nízkonapěťová technika do 1000V, projektování zařízení do Ex prostředí, projektování zařízení spadajících pod dohled ČBÚ, funkční specifikace, blokové schéma, P/I diagram, obvodové schéma, specifikace materiálu, seznam kabelů, technická zpráva, návod k obsluze a údržbě, seznam doporučených náhradních dílů
 • projektování průmyslových sítí LAN, WLAN
  Industrial Ethernet (IEEE 802.3), Industrial WirelessLAN (IEEE 802.11a/b/g/h), metalická, optická nebo bezdrátová, topologie strom, linie, hvězda nebo kruh, průmyslové switche SCALANCE, Stratix, sítě PROFIBUS, PROFINET, PROFIsafe, RS485, EtherNet/IP, ControlNet, DeviceNet
 • projektování elektrických regulovaných pohonů
  decentrální, univerzální, pro čerpadla/ventilátory, pro servopohony a přesné řízení, IP2x nebo IP5x, Siemens frekvenční měniče Sinamics řady V, G, S, Micromaster 420/430/440, stejnosměrné Sinamics DCM, Simoreg 6RA70, bezpečnostní funkce, Allen-Bradley PowerFlex PF70/700, PF753/755, DC PoweFlex, Telemecanique Altivar 71/61, ABB, Lenze, NORD, SEW, softstartéry, tyristorové regulátory Eurotherm a AEG pro nápájení topných elementů

Vývoj uživatelského software

 • pro systémy řízení (PLC)
  Siemens Simatic LOGO!, S7-1200, S7-1500, ET200SP, S7-300/400, ET200S, bezpečnostní S7-1200F, S7-1500F, S7-300F, PCS7, Allen-Bradley MicroLogix, CompactLogix, ControlLogix, bezpečnostní Guardmaster, SmartGuard 600, Flex I/O, Compact I/O, Point I/O, Mitsubishi, vývojové prostředí TIA Portal, STEP7
 • pro panely operátora (HMI)
  Siemens Simatic HMI KP, KTP, 400/700/900/1200, dotykové TP700/2200, mobilní panely KTP400/700/900 ve standardním i bezpečnostním F provedení, vývojové prostředí WinCC (TIA Portal), WinCC flexible, Allen-Bradley PanelView Plus 6, PV Plus 400/600/700/1000/1250/1500, vývojové prostředí FactoryTalk View Supervisor Edition, Panal View Plus 7, vývojové prostředí FactoryTalk View Machine Edition
 • pro procesní vizualizace (SCADA)
  pro aplikace na PC hardware, Siemens Simatic WinCC V7 SCADA, Moravské přístroje ControlWeb
 • pro řízení procesů a výrobních linek (MES)
  automatizované výrobní linky, pro strojírenský a automobilový průmysl
 • softwarových modulů a metod
  diagnostické a výpočtové moduly pro nastavování regulovaných elektrických pohonů, zkrácení doby zprovozňování, komunikační moduly, elektronický podpis, metody pro Tecnomatix Plant Simulation

Modelování, simulace a optimalizace

 • zpracování digitálního modelu
  pro výrobní nebo montážní linku, simulační nástroj Siemens Tecnomatix Plant Simulation
 • projektování výrobního systému
  ověření projektovaných parametrů pro nový a nebo existující diskrétní výrobní systém založený na událostech
 • plánování a rozvrhování výroby
  s využitím digitálního modelu, plánování pro výrobní dávku nebo mix dávek, zavedení nového produktu, zvýšení produktivity práce
 • simulační analýza a optimalizace
  návrhy na úpravy v layoutu resp. uspořádání zdrojů a dopravních tras, návrh na navýšení počtu zdrojů nebo jejich výrobní kapacitu, atd.
 • seminář – workshop
  pořádání semináře s praktickými ukázkami k problematice modelování, simulace a optimalizace diskrétních výrobních systémů v Ostravě nebo Brně.

Výroba elektrických rozvaděčů

 • elektrické průmyslové rozvaděče
  skříňové i nástěnné pro nízké napětí, ovládací pulty, přechodové a sdružovací skříně, Rittal, Schrack Technik, aplikace normy ČSN EN 61439 a ověření návrhu

Dodávky zboží

 • Siemens, Allen-Bradley
  kompletní sortiment PLC, HMI, SCADA, frekvenčních nebo stejnosměrných měničů, softstartérů, RFID komponentů, nízkonapěťové spínací techniky včetně bezpečnostních systémů
 • Rittal, Schneider Electric, ABB, Pilz
  projektujeme sortiment výše uvedených výrobců a nebo umíme nabídnout jen dodávku požadovaných dílů s kvalifikovaným posouzením
 • SICK, Turck, Pepperl & Fuchs, Euchner
  projektujeme sortiment výše uvedených výrobců a nebo umíme nabídnout jen dodávku požadovaných dílů s kvalifikovaným posouzením

Modernizace

 • modernizace morálně zastaralých systémů řízení
  Siemens Simatic S5-95/115/135/150, S7-300/400, Allen Bradley SLC500
 • kompletní modernizace elektro
  včetně automatizace s využitím nejnovější techniky, sledování polotovaru ve výrobním procesu a ukládání výrobních dat do protokolů pro potřeby nejen zákaznických auditů

Instalace a montáž

 • instalace a montáž u konečného zákazníka
  elektrických skříní, kabelových tras a kabelů, vlastní montážní kapacity, supervize montáže externích montážních kapacit, ČR, Evropa, mimo Evropu

Zprovoznění řízení

 • zprovoznění u konečného zákazníka
  instalovaných strojů a výrobních linek, individuální a komplexní zkoušky, FAT, SAT, zaškolení obsluhy a údržby, ČR, Evropa, mimo Evropu

Servis a technická pomoc

 • záruční servis
  námi zprovozněných zařízení, vzdálená diagnostika, VPN, TeamViewer, telefonická konzultace, preventivní prohlídky
 • pozáruční servis
  prioritně námi zprovozněných zařízení dle uzavřené servisní smlouvy nebo dle časových možností techniků
 • technická pomoc
  pro námi zprovozněná zařízení v režimu 24/7, pro ostatní dle dohody resp. časových možností techniků

Specializace

FARMACIE1Farmacie

Tekuté lékové formy, šaržová výroba, evidence surovin, etiketovací stroje, výroba čisté vody, vyvíječe čisté páry, měření částic, skladové hospodářství.

Systém řízení Siemens PCS7, vizualizace procesů, trendování a archivace měřených veličin a alarmů, vytváření, tisk a archivace výrobních protokolů, spolupráce při validacích. Vývojoví inženýři jsou členy organizace ISPE.

Řídicí systémy vyhovují současným požadavkům předpisů EU pro SVP, požadavkům americké normy FDA a požadavkům uvedeným v GAMP5. Vyhovují rovněž požadavkům standardu CFR 21 Part 11, který stanovuje procedury a technické požadavky pro použití počítačových systémů založených na elektronickém uchovávání dat a využívající elektronický podpis.

ZPRACOVÁNÍ PÁSU1Zpracování pásu

Podélné i příčné dělení svitků, povrchová úprava mechanickým, chemickým působením a nanášením povlaku, převíjení a odvíjení pásu, regulace tahu, centrace pásu, vážení a balení výstupních svitků.

Při uvádění zařízení do provozu se provádějí individuální měření mechanických vlastnostní pohonu odvíječky a navíječky s cílem optimalizace nastavení pohonu pro velmi malé tahy. Tahová regulace zajišťuje precizní navinutí a utažení jednotlivých závitů na bubnu navíječky.

Dělení pásu probíhá při zastaveném pásu a nebo pomocí letmých nůžek. Zvláštním případem je dělení lichoběžníkových tabulí natáčením nůžek s využitím frekvenčních měničů Siemens Sinamics S120.

POVRCH UPR KOVU1Povrchová úprava kovů

Moření, fosfátování, niklování, zinkování, neutralizace, odsávání a absorpce. Transport kaskádní pro svitky a tyče, transport kontinuální pro pás.

Zcela automatický nebo poloautomatický transport, volba mořícího programu – receptury, optimalizace transportu pro kaskádní moření jako diskrétního výrobního systému s událostmi pomocí softwarového nástroje, viz Počítačová simulace >>. Výstupem počítačové simulace je hodinová produkce, potvrzení dostatečného počtu manipulátorů a manipulačních c-háků včetně jejich vytížení.

Zařízení na povrchovou úpravu kovů jsou vystavena působení agresivních chemikálií, proto také používané materiály elektroinstalace (kabelové trasy, chráničky, vázací pásky a spojovací materiál) jsou s tímto vědomím zodpovědně dimenzovány.

JEDNO U STROJ1Jednoúčelové a montážní stroje pro elektrotechnický a automobilový průmysl

Montážní a testovací pracoviště nejen světlometů, kontrola těsnosti, nýtovačky, svařovací stroje, šroubováky, vytvrzovací pícky a další.

Sledování výrobních postupů, kontrola posloupnosti (poka-yoke, pick-to-light), sběr dat na technologické úrovni v řídicích systémech a zpracování statistiky v monitorovacích systémech (PLC, HMI, SCADA), efektivita strojů, četnost poruch, non-stop sledování kvality.

Traceabilita výrobku a dohledání dle ID, identifikace surovin, čárové nebo  2D kódy, export dat do MS Excel, Access, Audit trail a logování operátorských zásahů, tisk homologačních štítků, komunikace s databází skladu nadřazeného IS, komunikace s externími zařízeními, vlastní řešení kompaktních operátorských terminálů na bázi OS GNU/Linux.

TRANSPORT A ZPRAC POLOTOVTransport a zpracování polotovarů

Dopravníkové systémy, zdviže, točny, přesuvníky,  svařovací linky, pily, sušící komory a pece, vážní systémy, paletizátory, balící linky, 2osé/3osé manipulátory.

Izolační materiály, akustické podhledy, ocelové nebo hliníkové disky, automobilové sedačky, ocelové trubky, gumové hadice.

Provádíme analýzu návrhu layoutu výrobního systému, na zpracovaném digitálním modelu pomocí počítačové simulace ověřujeme základní kapacitní parametry, optimalizujeme úzká a nebo kolizní místa, více informací najdete v záložce Počítačová simulace >>.

Bezpečná automatizace

RG PODLE EN13849-1

Všeobecné zásady pro konstrukci, posouzení a snížení rizika zpracovává norma typu A, ČSN EN ISO 12100. Posouzení rizika je prováděno pro všechna ohrožení, norma definuje sled kroků, začíná se stanovením funkce stroje.

Při projektování elektrických zařízení zohledňujeme bezpečnostní aplikační normu ČSN EN ISO 13849-1, která používá k určení požadované úrovně bezpečnosti rizikový graf a pracuje s pojmem „potřebná úroveň vlastností PLr“; méně normu ČSN EN 62061, kde použitý postup představuje numerickou metodu a pracuje s pojmem „potřebná úroveň integrity bezpečnosti SIL“.

Při projektování bezpečné automatizace využíváme softwarový nástroj Siemens Safety Evaluation Tool testovaný společností TÜV a nebo SISTEMA vyvíjený německým institutem bezpečnosti práce IFA. Umožňuje modelovat strukturu projektovaných bezpečnostních částí ovládacích systémů, pracuje se známými pojmy PLr, MTTFd, PFHD, aj. Výstupem je ověření vztahu PL≥PLr (vypočtená úroveň je vyšší nebo rovna požadované).

Koncepci bezpečnosti projektovaného zařízení řešíme již při zpracování úvodního projektu; mnohem častěji jsou projektovány PLC v safety provedení, tj. Allen-Bradley GuardPLC od firmy Rockwell Automation nebo Simatic Safety Integrated od firmy Siemens. Více se dozvíte zde >>

Počítačová simulace

DLAŽDICE POČÍTAČOVÁ SIMULACE Conti

Do portfolia služeb patří zpracování digitálního modelu a následná počítačová simulace chování diskrétního výrobního systému. Specializujeme se na větvené dopravníkové systémy se zásobníky, výrobu polotovarů s využitím meziskladů, montážní linky a pracoviště v automobilovém průmyslu a v neposlední řadě galvanovny a kaskádní mořící linky. Používáme simulační nástroj Siemens Tecnomatix Plant Simulation.

Počítačová simulace významně usnadňuje projektování výrobního systému, protože lze s vysokou mírou pravděpodobnosti ověřit projektované a požadované parametry pro nový, ale také existující diskrétní výrobní systém založený na událostech. Pomáhá při zavedení nového produktu do výroby a ke zvýšení produktivity práce.

Identifikují se úzká nebo kolizní místa a stavy, ověřují se zvolené rychlosti, výrobnost za jednotku času, dostatečný počet definovaných zdrojů resp. kapacita mezioperačních zásobníků a provádí se opatření – mění se layout, počet zdrojů, modifikují se transportní toky a nebo rozhodovací kritéria, a to vše bez nasazení skutečných zdrojů (stroje, lidé).

Přímo v modelu nebo v externí MS Excel tabulce lze definovat výrobní dávku nebo mix dávek, recepturu, definovat pracovní směny, počet funkčních zdrojů (strojů, pracovníků obsluhy), výrobních toků. Výsledkem jsou reporty a grafy, odpovědi na otázky.

Máte-li zájem o danou problematiku, domluvte si individuální konzultaci s našimi odborníky. Pro zájemce uspořádáme seminář – wokshop v Ostravě nebo v Brně s praktickými ukázkami již zpracovaných modelů, prováděných simulací, reportů a nebo vzorových podkladů pro programátory PLC. Více se dozvíte zde>>

Identifikace RFID a lokalizace RTLS

RFIDTAURID je certifikovaným partnerem společnosti Siemens pro oblast průmyslové identifikace. SIMATIC Ident systémy zahrnují techniku RFID (radio frequency identification) a CRS (code reading systems) a nově také lokalizační systémy RTLS (real-time locating systém). RFID technologie najde uplatnění všude tam, kde vzniká požadavek na větší flexibilitu i kvalitu výroby, sledování pohybu přímo jednotlivých polotovarů či finálních produktů, a nebo transportních košů, palet apod.

RFID technologie je schopná detekovat objekty do vzdálenosti několika cm (frekvenční pásmo HF 13,56 MHz) a nebo několika metrů (frekvenční pásmo UHF 860-960 MHz). Detekce je spolehlivá i při znečištění (olej, prach), je možná i hromadná detekce, data lze modifikovat a lze zpracovávat střední až velký objem dat. Výhodou Siemens RFID technologie je snadná integrace do PLC Simatic S7-300/400, S7-1200/1500 a nebo PC.

Naši specialisté Vám pomohou se zpracováním uceleného návrhu systému průmyslové identifikace s využitím RFID technologie, s dimenzí vhodných datových nosičů, čtecích/zapisovacích hlav, komunikačního rozhraní a samozřejmě i s vhodnou konfigurací systému řízení a monitorování, ať už na platformě PLC nebo PC. Nabízíme komplexní řešení automatizace a průmyslové identifikace pro Vaši výrobní linku.

Chcete-li se dozvědět více o pojmech: datový nosič, čtecí/zapisovací hlava a nebo komunikační rozhraní, klikněte zde >>