Taurid.cz > Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II)

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II)

   
Název projektu: Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.00/C3.00001
Místo realizace projektu: Starobělská 3040/56, Zábřeh, 700 30 Ostrava
Název příjemce: Taurid Ostrava s.r.o.
Forma financování: Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost (85%) a státního rozpočtu České republiky (15%).
Názvy vzdělávacích aktivit: Programování programovatelných automatů Siemens v TIA portal
Frekvenční měniče Siemens
Java programování
Analýza rizik strojních a elektrických zařízení
Obecný cíl vzdělávacích aktivit: V zájmu rozvoje firmy se společnost snaží vytvářet odpovídající podmínky pro růst odborné kvalifikace svých zaměstnanců
Termín realizace: 2017

 

Název projektu: Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053
Místo realizace projektu: Starobělská 3040/56, Zábřeh, 700 30 Ostrava
Název příjemce: Taurid Ostrava s.r.o.
Forma financování: Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost (85%) a státního rozpočtu České republiky (15%).
Názvy vzdělávacích aktivit: Projektování  elektrických zařízení pomocí CAE systémů
Obecný cíl vzdělávacích aktivit: V zájmu rozvoje firmy se společnost snaží vytvářet odpovídající podmínky pro růst odborné kvalifikace svých zaměstnanců
Termín realizace: 2017

 

subpage-img[1]