Taurid.cz > Starší aktuality > SISTEMA, Safety Evaluation Tool, ČSN EN ISO 13849-1

SISTEMA, Safety Evaluation Tool, ČSN EN ISO 13849-1

Projektování bezpečné automatizace

 

Oba softwarové nástroje, SISTEMA i Safety Evaluation Tool, pomáhájí projektantům firmy TAURID při stanovení úrovně vlastností PL (Performance Level), jak je popsána v normě EN ISO 13849-1.

Nástroje umožňují modelovat strukturu projektovaných bezpečnostních částí ovládacích systémů SRP/CS, pracuje se známými pojmy, jakými jsou požadovaná úroveň vlastností PLr, střední doba do nebezpečné poruchy MTTFd, střední počet cyklů do nebezpečného selhání 10% součástí B10d, diagnostické pokrytí DC, určení pravděpodobnosti selhání PFHD, určení účinků poruch se společnou příčinou CCF. Výstupem je ověření vztahu PLPLr (vypočtená úroveň je vyšší nebo rovna požadované).

Software SISTEMA vyvíjel německý institut bezpečnosti práce IFA a je k dispozici zdarma na webových stránkách IFA, www.dguv.de/ifa.

Nejen pro zařízení projektovaná na platformě Siemens komponentů se hodí více Safety Evaluation Tool, více na stránkách společnosti Siemens, www.siemens.cz/ad.