Taurid.cz > Starší aktuality > Digitální model a počítačová simulace v Tecnomatix Plant Simulation

Digitální model a počítačová simulace v Tecnomatix Plant Simulation

Siemens Tecnomatix Plant Simulation

Digitální model, počítačová simulace a optimalizace výrobního systému

 

Pro významného zákazníka v automobilovém průmyslu jsme pomocí počítačové simulace ověřovali projektované parametry navrženého layoutu části výrobního procesu. Digitální model jsme vytvořili v softwarovém nástroji Siemens Tecnomatix Plant Simulation, definovali jsme cca 500 dopravníků, 20 výrobních zařízení, 10 mezioperačních zásobníků a sklad v řádu stovek až tisíců buňek.

Simulovali jsme různé produktové mixy a hledali maximální propustnost systému, eliminovali úzká místa (včetně změny layoutu), optimalizovali délku fronty v mezioperačních zásobnících, hledali jsme vhodné rozložení, a tím také vytížení strojů ve skupině. Součástí projektu bylo zpracování různých scénářů pro vyskladnění mezioperačních zásobníků a skladu.

V průběhu řešení úlohy jsme úzce spolupracovali s softwarovými ienýry, aby v modelu použité algoritmy a principy řízení byly aplikovatelné při zpracování software v PLC popř. MES. Získané informace slouží zároveň jako podklad pro výběrové řízení na dodavatele strojů a inženýrských služeb. Výsledky jsme průběžně prezentovali a diskutovali v realizačním týmu za účasti konečného zákazníka; generovaná výstupní data ve formě grafů a tabulek byla v týmu validována. S pomocí počítačové simulace digitálního modelu se podařilo získat cenné informace o ještě neexistujícím výrobním systému a jeho chování pro různá nastavení a vstupní produktový mix.