Taurid.cz > Počítačová simulace

Počítačová simulace

DLAŽDICE POČÍTAČOVÁ SIMULACE Conti

Do portfolia služeb patří zpracování digitálního modelu a následná počítačová simulace chování diskrétního výrobního systému. Specializujeme se na větvené dopravníkové systémy se zásobníky, výrobu polotovarů s využitím meziskladů, montážní linky a pracoviště v automobilovém průmyslu a v neposlední řadě galvanovny a kaskádní mořící linky. Používáme simulační nástroj Siemens Tecnomatix Plant Simulation.

Počítačová simulace významně usnadňuje projektování výrobního systému, protože lze s vysokou mírou pravděpodobnosti ověřit projektované a požadované parametry pro nový, ale také existující diskrétní výrobní systém založený na událostech. Pomáhá při zavedení nového produktu do výroby a ke zvýšení produktivity práce.

Identifikují se úzká nebo kolizní místa a stavy, ověřují se zvolené rychlosti, výrobnost za jednotku času, dostatečný počet definovaných zdrojů resp. kapacita mezioperačních zásobníků a provádí se opatření – mění se layout, počet zdrojů, modifikují se transportní toky a nebo rozhodovací kritéria, a to vše bez nasazení skutečných zdrojů (stroje, lidé).

Přímo v modelu nebo v externí MS Excel tabulce lze definovat výrobní dávku nebo mix dávek, recepturu, definovat pracovní směny, počet funkčních zdrojů (strojů, pracovníků obsluhy), výrobních toků. Výsledkem jsou reporty a grafy, odpovědi na otázky.

Máte-li zájem o danou problematiku, domluvte si individuální konzultaci s našimi odborníky. Pro zájemce uspořádáme seminář – wokshop v Ostravě nebo v Brně s praktickými ukázkami již zpracovaných modelů, prováděných simulací, reportů a nebo vzorových podkladů pro programátory PLC. Více se dozvíte zde>>